ATT BYGGA FÖR FRAMTIDEN

Allt handlar om att bygga och att bygga för framtiden.
Men att bygga är betydligt mer än hammare och spik. 
För Rosén & Johansson Byggnads AB är nyckelorden bevara, 
renovera, vårda, förnya, förvalta och naturligtvis - bygga!

Mariannelundsföretaget har utvecklat dessa ledstjärnor sedan 1972. 
Det var då Felix Rosén och brödratrion Sven, Karl-Gunnar och Evert 
Johansson gjorde slag i saken och bildade Rosén & Johansson Byggnadsaktiebolag. 
De var redan kända i trakten som skickliga byggare.
Uppdragen lät inte vänta på sig......

I samma veva drog byggboomen igång land och rike
runt i början på 1970-talet. Man talade om miljon-
programmet, den vardagliga etiketten på bostad-
byggandet i Sverige under perioden 1965-1975.
Efter ett riksdagsbeslut 1965, var målet att lösa tidens 
akuta bostadskris genom att under kort tid bygga en
miljon bostäder och förbättra bostadsstandarden.

I dag är vi med och skapar framtidens 
samhälle, sägen VD Magnus Wirensjö som sedan 
2002 är ensam ägare till Rosén & Johansson.


På de flesta arbetsplatser, i dina barns skola, 
på äldreboenden och i många hem här i närområdet,
 har vi bidragit till utvecklingen för att du ska kunna arbeta, 
bo och leva på bästa sätt. 
Och det är vi stolta över!