Kvalitetspolicy

Kvalitet är vårt ledord. Vi når dit genom kunskap och pålitlighet. Den bästa måttstocken på god kvalitet är våra nöjda kunder.

Med vår höga kvalité och service vill vi vara er självklara resurs.

Genom motiverad och kompetent personal uppnår Rosén & Johansson en hög servicegrad och kvalitet i alla uppdrag.

Platsansvarig snickare ansvarar för att kvaliteten uppnås på respektive byggprojekt.

Samtliga anställda känner till sina befogenheter och skyldigheter och ansvarar för kvaliteten i sina egna arbetsuppgifter.

Vår VD leder och samordnar kvalitetsutvecklingen och samtliga anställda engageras genom regelbundna informations- och utvecklingsträffar.

Vi arbetar efter riktlinjerna för ISO 90001:2