ATT BYGGA FRÅN GRUNDEN


Det monteringsfärdiga huset är ett minne blott för Rosén & Johansson.
Precis som med vällagad mat, så jobbar vi uteslutande med genuina råvaror
från grunden, från golv till tak. 2017 har företaget 45 år på nacken.
 Därmed befinner vi oss i den gyllene medelåldern. Arbetsstyrkan består av 11 man, 
skickliga yrkesmän. Tillsammans representerar vårt arbetslag flera hundra års fackmässig 
erfarenhet. De har kunskap om byggteknik, metoder och material.

Men inte nog med det. För oss är ordet tillit A och O. Att kunderna
 känner tillit för vårt kunnande är helt avgörande för att kunna bygga upp
 ett förtroende.

Varför Rosén & Johansson?

- På en lokal och regional marknad är vi idag en etablerad "spelare"
  när det gäller totalentreprenader inom byggsektorn, t.ex. lösvirkeshus
-Vi har lång erfarenhet av olika entreprenader inom ombyggnad,
  till-och nybyggnation.
-Vi gör alla former av gjutningsarbeten till industrin
-Vi utför olika arbeten inom byggnadsvård, ofta i samarbete 
  med länsstyrelsen och Byggnadsvård Qvarnarp.
-Vi vet hur man anpassar uppdragen efter industrins önskemål
  så att inte pågående produktion störs.
-Vid större projekt samarbetar vi med andra utvalda byggföretag
-Vi är utvalda till förtroendeuppdrag hos Länsförsäkringarna och Folksam


Flexibilitet
 
Man ska inte skryta, men många tycker vi är >>förgrymmat bra<<.
Speciellt uppskattas vår flexibilitet.

Rent konkret betyder det att vi har en stor kunnig arbetsstyrka i beredskap, 
vi kommer snabbt på plats, vi minimerar antalet förlorade produktionsdagar.
Så skulle ni inte tycka att vi är billigast, så sätter ni säkert värde på vår höga kvalité
och vår yrkeskunskap. Ni kan lita på oss.