Byggnadsvård

Att renovera gamla byggnader ställer höga krav på hantverksskicklighet och förutsätter både känsla och blick för kulturarv och material. För att kunna utföra ett korrekt jobb samarbetar vi med museer, arkitekter, byggnadsvårdare och målare när vi renoverar kulturellt värdefulla byggnader. I samarbete med länsstyrelsen i Jönköpings län har vi bland annat restaurerat Julles verkstad i Mariannelund. Vi har också renoverat flera kyrkor och herrgården i Bruzaholm samt byggt teknikhus för nya sprinklersystem i flera kyrkor i Kalmar län.

I många byggnadsvårdsprojekt har vi ett nära samarbete med Nils-Åke Friman, ByggFriman och Kvarnarps Byggnadsvård.
För referenser kontakta gärna Lennart Grandelius, före detta statsarkitekt i Eksjö.