Fasadarbete

Att renovera en fasad handlar inte bara om att ge huset ett nytt fint ansikte utåt. Det är också en investering som vårdar och förlänger husets livslängd. Vi utför alla slags fasadarbeten, allt från lagningar av sprickor, murningsarbeten och byte av enstaka brädor till tilläggsisolering, brädfordring och revetering. Vi utför även balkong- och altanrenovering/nybygge.