ATT BYGGA PÅ KUNSKAP

En professionell byggare måste ha fackkunskap om klassiska tekniker 
och byggtraditioner, men också en framåt riktad blick mot nya
metoder och material. Vår personal utbildar sig fortlöpande och är
certifierade inom en rad områden, till exempel:
 
-Bas-P Byggarbetsmiljösamordning, planering och projektering
-Bas-U, utförande av arbete
-Kvalitetsansvar PBL
-Behörighet BBV, Byggkeramikrådet, branschregler för våtrum
-Kvalitets-och miljöledningssystem enligt BF9K, ISO9001 och ISO 14001
-Arbetsmiljöledning
-Medlem i Sveriges Byggindustri
-Utbildning inom heta arbeten, skylift, ställningsarbeten, travers och asbets.

Inom byggnadsvård har vi byggt upp en kunskapsbank när det gäller 
material och byggmetoder. Var tid har sin karaktär, vilket kräver expert-
kunskap. Oavsett om det gäller historiska miljöer, 1950-eller 1970-talet, 
så är vi uppdaterade.

Företagsutveckling

Inom utbildning satsar vi ytterligare på att erövra verktyg för verksam-
hetsutveckling inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det sker via Sveriges
Byggindustris utbildning>>Povel<<.

Våra kunder
Bland Rosén & Johanssons kunder finns industri, offentlig verksamhet,
institutioner och privatpersoner. Några exempel:

- Wallnäs AB                          - Mariannelunds Folkhögskola
- LEIAB                                    -Länsstyrelsen i Jönköping
- Vimmerby Kommun               - Eksjö Kommunfastigheter

Vård av kulturarvet
Vårt hjärta klappar lite extra för vårt vackra och viktiga kulturarv.
Vi är stolta över historiska objekt som vi haft äran att få hjälpa till att
bevara, vårda, renovera och förnya. Pelarne kyrka, Bruzaholms bruk
- med anor från 1660-talet. Hässleby kyrka och Julles Mekaniska Verkstad
är några sådana exempel.